Oferta


Działalność Biura obejmuje:

Usługi rachunkowe

- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie rachunkowości spółek
  w upadłości oraz przygotowanie
  sprawozdań do sądu gospodarczego
- prowadzenie podatkowej księgi
  przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji ryczałtowej
- rozliczanie karty podatkowej
- rozliczanie podatku VAT i prowadzenie
  właściwych ewidencji
- rozliczenie z Urzędem Skarbowym

 

Obsługa kadrowo-płacowa


- naliczanie składek ZUS
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów miesięcznych ZUS
- zgłoszenie i wyrejestrowanie działalności w ZUS
- badanie prawidłowości rozliczeń z ZUS
  (sporządzanie korekt i wyprowadzanie zaległości)
- prowadzenie dokumentacji pracowniczych


Obsługa w zakresie BHP


- przygotowanie dokumetów kredytowych
- rozliczenia z urzędem statystycznym