Licencje

Właściele Biura posiadają Świadectwa Kwalifikacyjne wydane przez
Ministerstwo Finansów o numerach 27072/01, 24855/01.